تیم فراسا از ابتدای فعالیت تا امروز همواره سعی داشته تمام سازه‌های تشکیل‌دهنده‌ی یک نرم افزار نوعی اعم از وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل و نرم افزار دسکتاپ را در مجموعه خود بدون برون‌سپاری انجام دهد تا هم یکپارچگی نرم‌افزار حفظ شود و هم به سبب همکاری آسان‌تر اعضا سرعت تولید و پشتیبانی نرم‌افزار راحت‌تر انجام شود.